English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 23
1
Žalm. Dávidov. Jahve je môj pastier, nič mi nechýba.
2
Vodí ma pokojne sa pásť na zelených pasienkoch, vedie ma na tiché miesta s čerstvou vodou,
3
dodáva mi novej sily. Vodí ma správnou cestou, ako mi prisľúbil.
4
I keď treba ísť tmavou úžľabinou, nebojím sa ničoho, lebo si pri mne. Tvoj prút a pastierska palica sú mi zábezpekou.
5
Pripravuješ mi pohostenie pred očami mojich protivníkov. Mažeš mi hlavu vonným olejom a čašu mi plníš po samý okraj.
6
Áno, šťastie a tvoja priazeň budú ma sprevádzať po celý život a tvoj dom, Jahve, bude mojím príbytkom naveky.