A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 22

1
Pre zbormajstra. Podľa "Laň na úsvite". Žalm. Dávidov.
2
"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo mi neprídeš na pomoc?" Takto znie môj úpenlivý nárek.
3
Bože môj, volám vo dne, ale mi neodpovedáš, kričím v noci, a odpočinku nemám.
4
A predsa ty si Najsvätejší, sláva vyvoleného národa!
5
Naši predkovia v teba skladali svoju nádej, dúfali v teba a vyslobodil si ich,
6
k tebe volali a unikli nebezpečenstvu, na teba sa spoliehali a nesklamali sa.
7
Ale ja som červ a nie človek, ľuďom na posmech, opovrhovaný svetom.
8
Všetci, čo ma vidia, robia si zo mňa posmešky, vyškierajú sa mi, pokyvujú hlavou a hovoria:
9
"Na Jahveho sa spoliehal, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, keď ho má rád."
10
Ty si chcel, aby som sa šťastne narodil, ochraňoval si ma v matkinom náručí,
11
tebe ma zverili, keď som prišiel na svet, ty si môj Boh už od narodenia.
12
Neopúšťaj ma, lebo súženie sa blíži a nemám nikoho, kto by mi pomohol.
13
Nepriatelia ma obkľúčili ako stád o býkov, obstali ma ako divé byvoly z krajiny Bašan.
14
Otvárajú na mňa tlamy ako lev, keď trhá korisť a reve.
15
Moja sila sa rozliala ako voda, všetky kosti sa mi uvoľnili, moje srdce je ako vosk, roztápa sa mi v útrobách.
16
Moja sila sa rozliala ako voda, všetky kosti sa mi uvoľnili, moje srdce je ako vosk, roztápa sa mi v útrobách.
17
Svorka divých psov ma obstupuje, obklopuje ma banda zločincov. Prebodli mi ruky a nohy
18
môžem si spočítať všetky kosti. Premeriavajú si ma a kochajú sa pri pohľade na mňa.
19
Delia si moje šaty a o môj plášť hádžu kocky.
20
Neopúšťaj ma, Jahve, sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc!
21
Zachráň ma pred mečom, vytrhni ma z pazúrov týchto psov!
22
Vysloboď ma z tlamy leva, obráň môj biedny života pred býčími rohmi!
23
Budem rozprávať svojim bratom o tom, čo si pre mňa urobil, budem ťa oslavovať v zhromaždení ľudu.
24
Chváľte Jahveho všetci, čo veríte v neho, oslavujte ho všetci Jakubovi potomkovia, uctievajte ho všetci synovia vyvoleného národa!
25
Lebo nepohŕda biednym, nezabúda na jeho utrpenie, neodvracia od neho svoju tvár, ale ho vyslyší, keď volá o pomoc.
26
Preto ťa chválim na veľkom zhromaždení a v prítomnosti tvojich verných prinášam obety, ktoré som sľúbil;
27
chudobní sa najedia do sýtosti. Nech chvália Jahveho tí, čo ho milujú, a nech dosiahnu trvalé blaho!
28
Všetky národy si spomenú na Jahveho, obrátia sa k nemu zo všetkých strán zeme, celá rodina národov bude sa mu klaňať.
29
Veď Jahve je najvyšší kráľ, vládne nad všetkými národmi.
30
Všetci mocnári sa mu poklonia, pred ním sa sklonia všetci smrteľníci a ja budem žiť iba pre neho.
31
Aj moje deti budú mu verne slúžiť, budú rozprávať o Pánovi budúcim pokoleniam,
32
ohlasovať budú národom, čo prídu: "Hľa, aké veľké sú Božie diela!"
Žalmy 22:1
Žalmy 22:2
Žalmy 22:3
Žalmy 22:4
Žalmy 22:5
Žalmy 22:6
Žalmy 22:7
Žalmy 22:8
Žalmy 22:9
Žalmy 22:10
Žalmy 22:11
Žalmy 22:12
Žalmy 22:13
Žalmy 22:14
Žalmy 22:15
Žalmy 22:16
Žalmy 22:17
Žalmy 22:18
Žalmy 22:19
Žalmy 22:20
Žalmy 22:21
Žalmy 22:22
Žalmy 22:23
Žalmy 22:24
Žalmy 22:25
Žalmy 22:26
Žalmy 22:27
Žalmy 22:28
Žalmy 22:29
Žalmy 22:30
Žalmy 22:31
Žalmy 22:32
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150