A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 211
Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2
Jahve, kráľ sa teší, lebo si mocný. Je plný radosti, lebo si mu dal víťazstvo.
3
Dal si mu, čo si želal, neodoprel si mu, o čo ťa prosil. Sela
4
Od počiatku si ho zahrnul všetkým požehnaním a na hlavu si mu vložil korunu z rýdzeho zlata.
5
Žiadal si od teba život a doprial si mu ho dlhý a stály.
6
Pomohol si mu k veľkej sláve, dal si mu lesk a veľkú dôstojnosť.
7
Tvoje požehnanie spočíva trvale na ňom, tvoja priazeň ho naplňuje šťastím.
8
Kráľ dôveruje Jahvemu a láska Najvyššieho chráni ho pred pádom.
9
Tvoja ruka dostihne všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica dostihne všetkých, čo ťa nenávidia,
10
zničíš ich v ohnivej peci, keď sa objavíš. Jahve ich vo svojom hneve vyhubí a oheň ich strávi;
11
ich deti vyhubíš zo zeme a celé ich potomstvo spomedzi ľudí,
12
lebo kuli proti tebe zlo, snovali úklady, ale bez výsledku.
13
Zamieriš na nich svoj luk a zaženieš ich na útek.
14
Jahve, buď oslávený pre svoju veľkú moc! Ospievame a oslávime tvoju všemohúcnosť.