A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 201
Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2
Nech ťa Jahve vyslyší v ťažkých dňoch, nech ťa ochraňuje Boh našich otcov!
3
Nech ti pošle pomoc zo svojej svätyne a podporu zo Sionu.
4
Nech sa láskavo rozpomenie na všetky tvoje dary, nech prijme tvoje obety. Sela
5
Nech ti dá, čo si tvoje srdce želá, nech požehná tvoje podujatia.
6
Potom budeme jasať nad tvojím víťazstvom a v mene nášho Boha vztýčime zástavy. Nech Jahve splní všetky tvoje prosby!
7
Viem, že Jahve dá víťazstvo svojmu pomazanému, odpovie mi zo svojej nebeskej svätyne a svojou mocou mi dopomôže k víťazstvu.
8
Mnohí sa vychvaľujú bojovými vozmi a koňmi, ale my sme silní mocou Jahveho, nášho Boha.
9
Oni klesajú a padajú, ale my stojíme a sme pevní.
10
Jahve, daj víťazstvo kráľovi! Prosíme ťa, vyslyš nás, keď ťa vzývame.