A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 21
Prečo sa búria národy, načo ľudia vymýšľajú daromné plány?
2
Králi zeme povstávajú, kniežatá sa spolčujú proti Jahvemu a jeho Pomazanému:
3
"Strhnime si ich putá, zhoďme zo seba ich jarmo!"
4
Jahve, ktorý tróni v nebi, sa útrpne smeje, berie ich na posmech
5
a prehovorí k nim nahnevane, jeho hnev ich úžasom ohromí:
6
"Ustanovil som si kráľa na Sione, na Sione, svojom svätom vrchu."
7
Ja teda vyhlasujem Jahveho rozhodnutie: "On mi povedal: Ty si môj syn, dnes som sa stal tvojím otcom.
8
Žiadaj si odo mňa, a dám ti národy do dedičstva a do vlastníctva končiny zeme.
9
Budeš vládnuť nad nimi železným prútom, roztrieskaš ich ako hlinené nádoby."
10
Teda buďte rozumní, králi! Dajte si povedať, vladári zeme!
11
Pokorne slúžte Jahvemu
12
a klaňajte sa mu s bázňou! Inak sa nahnevá, a zahyniete v najlepšom veku, lebo jeho hnev vzplanie náhle. Blažení, ktorí našli ochranu v Bohu!