A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 18

1
Pre zbormajstra. Jahveho sluha Dávid sa na Jahveho obrátil slovami tejto piesne, keď ho Jahve vyslobodil z moci Šaula a všetkých nepriateľov. Povedal:
2
Vrúcne ťa milujem, Jahve, moja sila, (môj záchranca, ty si ma zachránil pred násilím),
3
ty, Jahve, si moja skala, moja nedobytná pevnosť, môj záchranca, môj Boh. Ty si bralo, na ktorom nájdem útočište, môj štít, moja ochrana, môj pevný hrad.
4
Vzývam ťa, Jahve, hodný všetkej chvály, a ty ma zachrániš pred mojimi nepriateľmi.
5
Keď ma obkľúčili vlny smrti, keď mnou zmietali búrlivé prívaly,
6
keď ma Ríša smrti omotala svojimi putami, keď ma zvierali osídla smrti,
7
vtedy som v úzkosti volal k Jahvemu, kričal som o pomoc. Boh počul môj hlas zo svojho chrámu, moje výkriky prenikli k jeho sluchu.
8
Zem sa pohla a zatriasla, vrchy sa pohýbali v základoch, zachveli sa, lebo Všemohúci sa nahneval.
9
Zahorel prenáramným hnevom, plamene jeho rozhorčenia spaľovali všetko, žeravé uhlie iskrilo na všetky strany.
10
Naklonil oblohu a zostúpil s tmavými mrakmi pod svojimi nohami,
11
niesol sa na cherubovi, preletel vzduchom, zniesol sa dolu na krídlach vetra.
12
Temnotou sa zastrel ako závojom, zahalil sa hustými vodnými mrakmi.
13
Pred jeho bleskom trhali sa mračná, zrážal sa ľadovec a blčali ohnivé plamene.
14
Jahve zahrmel z neba, zadunel hlas Najvyššieho, zrážal sa ľadovec a blčali ohnivé plamene.
15
Vystrelil šípy a rozprášil nepriateľov, vrhol na nich blesky a porazil ich.
16
Morské dná sa vynorili, odkryli sa základy zeme, keď si pohrozil svojim nepriateľom, Jahve, keď si ich zahriakol rozhnevaným hlasom.
17
Boh vystrel ruku z výsosti a zachytil ma, vytiahol ma z hlbokých vôd.
18
Oslobodil ma od mocných nepriateľov, od tých, čo ma nenávideli a boli silnejší odo mňa.
19
Keď ma stihlo nešťastie, oborili sa na mňa, ale Jahve mi bol oporou,
20
vyviedol ma na slobodu, zachránil ma, lebo ma miluje.
21
Jahve ma odmeňuje, lebo som mu verný, odpláca mi, lebo som nevinný,
22
zachovávam Jahveho zákony a od Boha som sa bezbožne neodvrátil.
23
Jeho príkazy mám stále na mysli, jeho nariadenia som nezavrhol.
24
Som bezúhonný voči nemu a chránim sa hriechu.
25
Jahve ma odmeňuje, lebo som mu verný, lebo vidí, že som nevinný.
26
Voči vernému si priateľský, voči bezúhonnému si láskavý,
27
voči čistému si nežný, ale neúprosný voči zvrhlému.
28
Ty dvíhaš pokorných a pokoruješ pyšných.
29
Jahve, ty mi dávaš svetlo a zaháňaš odo mňa tmu.
30
Ty mi dávaš silu prelomiť nepriateľské šíky a preniknúť cez opevnené hradby.
31
Aké dokonalé sú Božie cesty, aké pravdivé sú Jahveho slová! On je štítom pre tých, čo hľadajú u neho ochranu.
32
Či je aj iný Boh okrem Jahveho a či v niekom inom možno nájsť ochranu?
33
Boh ma vyzbrojuje silou a udržuje na správnej ceste.
34
Dáva mi bystré nohy ako jeleňovi, aby som sa zachránil na bezpečnej výšine.
35
Cvičí moje ruky do boja, a ramenom napnem aj najťažší luk.
36
Dal si mi svoj ochranný štít, podopieraš ma svojou pravicou a tvoja dobrota mi dodáva veľkosti.
37
Uvoľnil si cestu predo mnou, aby som sa nepotkýnal.
38
Stíhal som svojich nepriateľov. Dohonil som ich a nevrátil som sa, kým som ich neporazil.
39
Zrazil som ich a nemohli povstať, popadali mi pod nohy.
40
Ty mi dávaš silu do boja a víťazstvo nad mojimi protivníkmi.
41
Mojich nepriateľov zaháňaš na útek, porážaš tých, čo ma nenávidia.
42
Kričia o pomoc, ale nik ich nezachráni, volajú na Jahveho, ale im neodpovedá.
43
Drvím ich ako prach, čo vietor odnáša, šliapem ich ako blato na ceste.
44
Chrániš ma pred vzbúrencami, staviaš ma na čelo národov, ľud, ktorý som neznal, sa mi podrobil
45
a poslúcha ma na slovo. Cudzinci sa mi zaliečajú,
46
strácajú predo mnou odvahu a bojazlivo vychádzajú zo svojich skrýš.
47
Nech žije Jahve! Sláva buď môjmu ochrancovi! Chváľme všetci Boha, nášho Spasiteľa!
48
Bože, ty si mi doprial víťazstvo, národy podrobuješ mojej moci
49
a zachraňuješ ma pred zúrivými nepriateľmi. Ty mi dávaš prevahu nad mojimi protivníkmi a pred násilníkmi ma chrániš.
50
Preto ťa, Jahve, budem chváliť medzi národmi a vyspevovať ti oslavné piesne.
51
Doprial si slávne víťazstvá svojmu kráľovi, prejavuješ stálu lásku svojmu pomazanému: Dávidovi a jeho potomstvu na večné časy.
Žalmy 18:1
Žalmy 18:2
Žalmy 18:3
Žalmy 18:4
Žalmy 18:5
Žalmy 18:6
Žalmy 18:7
Žalmy 18:8
Žalmy 18:9
Žalmy 18:10
Žalmy 18:11
Žalmy 18:12
Žalmy 18:13
Žalmy 18:14
Žalmy 18:15
Žalmy 18:16
Žalmy 18:17
Žalmy 18:18
Žalmy 18:19
Žalmy 18:20
Žalmy 18:21
Žalmy 18:22
Žalmy 18:23
Žalmy 18:24
Žalmy 18:25
Žalmy 18:26
Žalmy 18:27
Žalmy 18:28
Žalmy 18:29
Žalmy 18:30
Žalmy 18:31
Žalmy 18:32
Žalmy 18:33
Žalmy 18:34
Žalmy 18:35
Žalmy 18:36
Žalmy 18:37
Žalmy 18:38
Žalmy 18:39
Žalmy 18:40
Žalmy 18:41
Žalmy 18:42
Žalmy 18:43
Žalmy 18:44
Žalmy 18:45
Žalmy 18:46
Žalmy 18:47
Žalmy 18:48
Žalmy 18:49
Žalmy 18:50
Žalmy 18:51
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150