A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 161
Polohlasom. Dávidov. Bože, vezmi si ma pod ochranu, ty si moje útočište!
2
Jahve, pokorne ti vyznávam: "Ty si môj Pán, pre mňa niet šťastia mimo teba."
3
Bezmocní sú zemskí bôžikovia, prekliati sú všetci, čo sa im klaňajú.
4
Tí, čo sa za nimi vláčia, pritiahnu na seba nešťastie. Ja im nikdy neprinesiem obetu krvi, ich mená nikdy nevezmem na pery.
5
Jahve, ty si moje dedičstvo, ty si moja budúcnosť, môj osud je v tvojich rukách.
6
Pripadol mi prekrásny podiel, so svojím dedičstvom som veľmi spokojný.
7
Oslavujem ťa, Jahve, ty si môj radca; ešte aj za noci ma srdce napomína.
8
Teba mám ustavične na mysli, Jahve, stojíš mi po pravici a padnúť nemôžem.
9
Preto sa teší moje srdce a duša mi plesá, ba aj telo spokojne spočíva,
10
lebo ma nevydáš ríši smrti a nedovolíš, aby tvoj verný sluha videl porušenie.
11
Ukážeš mi cestu života, dokonalú radosť v tvojej prítomnosti, po tvojej pravici večitú blaženosť.