A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1501
Aleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!
2
Chváľte ho pre jeho veľkolepé diela, chváľte ho pre jeho nesmiernu velebu!
3
Chváľte ho hlaholom trúb, chváľte ho harfou a citarou!
4
Chváľte ho tancom za zvuku tamburín, chváľte ho na flautách a zvučných strunách!
5
Chváľte ho zvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi!
6
Všetky živé tvory nech chvália Jahveho! Aleluja!