A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 151
Žalm. Dávidov. Jahve, kto sa smie predstaviť v tvojom chráme, kto môže bývať na tvojom Svätom vrchu?
2
Ten, kto žije bezúhonne, kto si počína spravodlivo, kto vraví pravdu z úprimného srdca
3
a jazykom nepodvádza; kto nerobí škodu blížnemu a nekydá hanu na svojho suseda;
4
kto zavrhuje podliaka a bohabojného človeka si uctí; kto svoju prísahu nezruší, hoci má z nej škodu;
5
kto nepožičiava peniaze na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto si takto počína, bude vždy pevne stáť.