A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1491
Aleluja! Spievajte Jahvemu novú pieseň; chválospev v zhromaždení veriacich!
2
Nech sa vyvolený národ teší svojmu Stvoriteľovi, nech sa Boží ľude raduje svojmu Kráľovi!
3
Oslavujte ho posvätným tancom, spievajte mu žalmy za zvuku bubnov a citár!
4
Pretože Jahve miluje svoj ľud, svoj skromný ľud venčí víťazstvom.
5
Nech jeho verní víťazne jasajú, nech prekypujú radosťou, keď sa mu klaňajú.
6
Nech volajú Bohu na slávu z plného hrdla s dvojsečným mečom v rukách,
7
aby vykonali odvetu na národoch, aby potrestali pohanov!
8
Aby ich kráľov sputnali okovami, ich veľmožov železnými reťazami,
9
aby vykonali rozsudok, vynesený nad nimi. To bude na slávu všetkým jeho verným. Aleluja!