A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1481
Aleluja! Chváľte Jahveho z nebies, chváľte ho na výsostiach!
2
Chváľte ho, všetci jeho anjeli, chváľte ho, všetky jeho nebeské vojská!
3
Chváľte ho, slnko a mesiac, chváľte ho, žiarivé hviezdy!
4
Chváľte ho, najvyššie nebesia a vody nad oblohou!
5
Nech chvália meno Jahveho, lebo on rozkázal a boli stvorené,
6
určil, aby trvali navždy pod zákonom, ktorý trvá naveky.
7
Chváľte Jahveho zo zeme, veľryby a morské hlbiny,
8
blesky a krupobitie, snehy a ľady, víchor, ktorý plní jeho slovo,
9
všetky vrchy a pahorky, ovocné stromy a všetky cédre,
10
divá zver a všetok domáci dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo;
11
králi zeme a všetky národy, vladári a sudcovia zeme,
12
mládenci a panny, starci a deti!
13
Všetci chváľte Jahveho meno, lebo je vznešenejšie nad ostatné mená a jeho veleba prevyšuje zem i nebo.
14
Priviedol svoj národ k moci, na slávu všetkých svojich verných, synov vyvoleného národa, ktorý mu je najmilší. Aleluja!