A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1461
Aleluja! Chváľ, duša moja, Jahveho!
2
Dokiaľ žijem, budem chváliť Jahveho, po celý život budem Bohu hrať a spievať.
3
Nespoliehajte sa na zemských vladárov, na žiadneho smrteľníka, lebo vám pomôcť nemôže.
4
Keď naposledy vydýchne, vráti sa do zeme, v tej chvíli padnú všetky jeho plány.
5
Šťastný je človek, ktorému pomáha pravý Boh a ktorý sa spolieha na Jahveho, svojho Boha,
6
Stvoriteľa neba, zeme i mora a všetkého, čo v nich jestvuje. On je vždy verný svojim sľubom,
7
utláčaným dopomáha k právu, Jahve hladným dáva chlieb a väzňom slobodu.
8
Jahve dáva slepým zrak, Jahve narovnáva zohnuté chrbty, Jahve miluje statočných,
9
Jahve chráni ľudí bez domova, pomáha sirote i vdove, ale marí plány bezbožníkov.
10
Jahve večne kraľuje, tvoj Boh, ó, Sion, bude kraľovať z pokolenia na pokolenie.