A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1451
Chvála. Dávidova. Alef Oslavujeme tvoju veľkosť, môj Boh a Kráľ, a zvelebujeme tvoje meno teraz i na večné veky.
2
Bet Deň čo deň budem ťa velebiť a chváliť tvoje meno teraz i na večné veky.
3
Gimel Jahve je veľký a hodný chvály, jeho veľkosť je nesmierna.
4
Dalet Jedno pokolenie rozpráva ďalšiemu pokoleniu o tvojich činoch: hlásajú tvoje podivuhodné skutky
5
He a šíria chvály o tvojich nádherných dielach a o tvojej nesmiernej velebnosti.
6
Vav Ľudia budú s úžasom rozprávať o prejavoch tvojej moci a vyhlasovať, aký si veľký.
7
Zain Budú si pripomínať tvoju nesmiernu dobrotivosť a s radosťou ospevovať tvoju spravodlivosť.
8
Chet Jahve je milostivý a starostlivý, zhovievavý a plný lásky.
9
Tet Jahve je dobrotivý ku všetkým a otcovsky sa stará o všetko, čo stvoril.
10
Jod Jahve, nech ťa chvália všetky tvoje stvorenia a tvoji verní nech sa ti klaňajú.
11
Kaf Nech šíria slávu tvojho kráľovstva a rozprávajú o tvojej moci,
12
Lamed aby sa dozvedeli všetci ľudia, aké veľké sú tvoje skutky a aké slávne a vznešené je tvoje kráľovstvo.
13
Mem Tvoje kráľovstvo trvá naveky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. (Nun) Jahve je verný vo svojich prisľúbeniach a dobrotivý vo všetkom, čo koná.
14
Samek Jahve podopiera tých, čo klesajú, a pozdvihuje skľúčených.
15
Ain Zraky všetkých sa upierajú na teba s nádejou a ty im dávaš pokrm v pravý čas;
16
Pe plným priehrštím láskavo sýtiš všetky živé tvory.
17
Cade Jahve je spravodlivý vo všetkých svojich zámeroch a láskavý vo všetkých svojich skutkoch;
18
Kof Jahve je blízky tým, čo ho vzývajú, čo ho vzývajú s úprimným srdcom.
19
Reš Splní ich túžby, keď ho oddane uctievajú, počúva ich prosby a zachráni ich.
20
Šin Jahve bedlí nad tými, čo ho milujú, ale bezbožných vyhubí.
21
Tav Nech moje ústa spievajú chválu Jahvemu, nech všetko tvorstvo velebí jeho sväté meno teraz i na večné veky!