A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1411
Žalm. Dávidov. Jahve, volám k tebe, príď mi na pomoc, vypočuj môj hlas, keď volám k tebe!
2
Nech sa vznáša k tebe moja modlitba ako vonné kadidlo a moje pozdvihnuté ruky nech sú ako večerná obeta!
3
Jahve, postav stráž nad mojimi rečami a dozeraj na moje slová.
4
Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, aby som sa dal na bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hostinách.
5
Nech ma radšej statočný človek udrie a priateľ pokarhá, ale nech mi bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie, lebo tým by som sa stal účastným na ich zločinoch.
6
Budú vydaní Božej spravodlivosti a ľudia uznajú, že moje slová boli pravdivé.
7
Ich kosti budú pohodené na okraji hrobu ako kusy dreva a úlomky skál, roztrúsené po zemi.
8
Ale moje oči sa obracajú k tebe, Jahve, k tebe sa utiekam, ochraňuj môj život!
9
Ochráň ma pred osídlom, čo mi nastrojili, pred nástrahami zlých ľudí.
10
Nech bezbožní popadajú do vlastných sietí, zatiaľ čo ja prejdem bezpečne pomimo.