A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 141
Pre zbormajstra. Dávidov. Hlupák si myslí, že Boha niet. Akí sú skazení, aké ohavné skutky páchajú, niet nikoho, kto by konal dobro.
2
Jahve sa z neba skláňa k ľuďom, aby videl, či si voľakto múdro počína, či niekto hľadá Boha.
3
No všetci poblúdili, úplne sa zvrhli; nikto nerobí nič dobré, ani len jeden jediný!
4
Či nie sú hlúpi tí, čo páchajú zlo, čo mi požierajú ľud, akoby jedli chlieb, a Jahveho nikdy nevzývajú?
5
Veru, tam sa zhrozia, lebo Boh je so spravodlivými.
6
Chcete zmariť nádeje bedára, ale Jahve mu je útočišťom.
7
Nech zostúpi zo Siona spása môjmu ľudu! Národ bude jasať a Boží ľud sa bude radovať, keď Jahve obnoví svoj ľud.