A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 139

1
Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm. Jahve, ty vidíš do môjho srdca a poznáš ma.
2
Či si sadám a či vstávam, ty o tom vieš. Všetky moje snahy poznáš zďaleka.
3
Vidíš, či pracujem alebo odpočívam, vieš o všetkom, čo robím.
4
Ešte som ani ústa neotvoril a ty, Jahve, už vieš, čo chcem povedať.
5
Obklopuješ ma zo všetkých strán a vystieraš na mňa svoju ruku.
6
Pre mňa je úžasné také poznanie, príliš vysoké a nepochopiteľné.
7
Kam by som mohol ujsť od tvojho ducha, kam utiecť z tvojej prítomnosti?
8
Keby som vystúpil na nebo, ty si tam, keby som si ľahol v ríši mŕtvych, aj tam si.
9
Keby som vzal krídla rannej zory a usadil sa ďaleko na západe,
10
aj tam ma tvoja ruka nájde, pevne ma zachytí tvoja pravica.
11
Keby som si povedal: "Nech ma tma ukryje a noc ma obtočí namiesto dňa,
12
pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc ti svieti ako deň. Tebe tma i svetlo sú jedno.
13
Ty si utvoril moje telo a moju dušu, utkal si ma v matkinom živote.
14
Oslavujem ťa za toľké zázraky: podivuhodný som ja, podivuhodné tvoje diela! Ty si ma dokonale poznal.
15
Moje telo nebolo tajomstvom pre teba, keď som bol v skrytosti stvárňovaný, utkaný v matkinom živote.
16
Videl si moje údy ešte beztvárne, všetko bolo predom zapísané v tvojej knihe, deň za dňom sa rozvíjali, ani jeden nezaostal.
17
Bože, ťažké sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský!
18
Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako zrniek piesku! Aby som im prišiel na koniec, moje roky by sa museli rovnať tvojimi.
19
Bože, kiež by si pobil bezbožníkov! Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační ľudia!
20
Rozprávajú o tebe zákerne, zločinne sa proti tebe búria.
21
Jahve, ako nenávidím tých, čo teba nenávidia, ako pohŕdam tými, čo ti odporujú!
22
Nenávidím ich z celého srdca, pokladám ich za svojich nepriateľov.
23
Bože, skúmaj ma a poznaj moje srdce, skúšaj ma a prever moje myšlienky!
24
Ak nájdeš vo mne niečo nesprávne, priveď ma na večne správnu cestu!
Žalmy 139:1
Žalmy 139:2
Žalmy 139:3
Žalmy 139:4
Žalmy 139:5
Žalmy 139:6
Žalmy 139:7
Žalmy 139:8
Žalmy 139:9
Žalmy 139:10
Žalmy 139:11
Žalmy 139:12
Žalmy 139:13
Žalmy 139:14
Žalmy 139:15
Žalmy 139:16
Žalmy 139:17
Žalmy 139:18
Žalmy 139:19
Žalmy 139:20
Žalmy 139:21
Žalmy 139:22
Žalmy 139:23
Žalmy 139:24
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150