English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 138
1
Dávidov. Oslavujem ťa, Jahve, z celého srdca, že si vypočul moju modlitbu. Ospevujem ťa pred anjelmi
2
a klaniam sa ti v tvojom svätom chráme. Oslavujem ťa za lásku a vernú pomoc, lebo si veľkolepo vyplnil svoje prisľúbenia.
3
Keď som ťa prosil, láskavo si ma vyslyšal, rozmnožil si silu mojej duše.
4
Nech ťa oslavujú všetci králi zeme, Jahve, keď počujú slová, ktoré si vyriekol,
5
nech chvália cesty Jahveho: "Veľká je sláva Jahveho!
6
Aký vznešený je Jahve, ale chudáka má na zreteli a na pyšného hľadí zďaleka."
7
Aj keď musím prejsť veľkým súžením, ty ma zachováš nažive, proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš ruku a tvoja pravica ma zachráni.
8
Jahve urobí pre mňa všetko, Jahve, tvoja láska je večná, nenechaj svoje diela nedokončené.