A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1371
Keď sme bývali na brehoch babylonských riek, plakávali sme pri spomienke na Sion.
2
Na vŕby v tom cudzom kraji povešali sme svoje harfy.
3
Lebo tam nám naši otrokári kázali spievať, naši mučitelia žiadali radostné spevy: "Spievajte nám sionské piesne!"
4
Ako môžem spievať Jahveho piesne v cudzej zemi?
5
Ak zabudnem na teba, Jeruzalem, nech mi uschne pravica!
6
Nech mi jazyk prischne k podnebiu, ak prestanem na teba spomínať, ak Jeruzalem nebudem pokladať za svoje najväčšie potešenie!
7
Jahve, nezabudni Edomcom deň, keď padol Jeruzalem! Ako vykrikovali: "Zbúrajte ho, zbúrajte ho až do základov!"
8
Babylon, ty ničiteľ, blaho tomu, kto sa ti vypomstí za zlo, čo si nám urobil!
9
Blaho tomu, kto pochytá tvoje deti a rozmláti ich o skalu!