A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 136

1
Ďakujte Jahvemu, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky.
2
Ďakujte najvyššiemu Bohu, lebo jeho láska trvá naveky.
3
Ďakujte najmocnejšiemu Pánovi, lebo jeho láska trvá naveky.
4
Len on koná veľké zázraky, lebo jeho láska trvá naveky.
5
Svojou múdrosťou stvoril nebesia, lebo jeho láska trvá naveky.
6
Upevnil zem nad vodami, lebo jeho láska trvá naveky.
7
Stvoril veľké svetlá, lebo jeho láska trvá naveky;
8
slnko, aby ovládalo deň, lebo jeho láska trvá naveky;
9
mesiac a hviezdy, aby ovládali noc, lebo jeho láska trvá naveky.
10
Pobil prvorodených v Egypte, lebo jeho láska trvá naveky.
11
Vyviedol vyvolený národ spomedzi nich, lebo jeho láska trvá naveky,
12
mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho láska trvá naveky.
13
Rozdelil Trstinové more vo dvoje, lebo jeho láska trvá naveky,
14
previedol cezeň svoj ľud, lebo jeho láska trvá naveky,
15
faraóna a jeho vojsko zmietol do mora, lebo jeho láska trvá naveky.
16
Svoj ľud previedol púšťou, lebo jeho láska trvá naveky.
17
Porazil veľkých kráľov, lebo jeho láska trvá naveky.
18
Pobil mocných kráľov, lebo jeho láska trvá naveky,
19
Sichona, kráľa amorejského, lebo jeho láska trvá naveky,
20
Oga, kráľa bašanského, lebo jeho láska trvá naveky.
21
Ich krajiny dal svojmu ľudu, lebo jeho láska trvá naveky,
22
do dedičstva vyvolenému národu, ktorý mu slúži, lebo jeho láska trvá naveky.
23
Rozpamätal sa na nás, keď sme boli pokorení, lebo jeho láska trvá naveky.
24
Oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho láska trvá naveky.
25
Dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho láska trvá naveky.
26
Ďakujme Bohu, ktorý je na nebesiach, lebo jeho láska trvá naveky.
Žalmy 136:1
Žalmy 136:2
Žalmy 136:3
Žalmy 136:4
Žalmy 136:5
Žalmy 136:6
Žalmy 136:7
Žalmy 136:8
Žalmy 136:9
Žalmy 136:10
Žalmy 136:11
Žalmy 136:12
Žalmy 136:13
Žalmy 136:14
Žalmy 136:15
Žalmy 136:16
Žalmy 136:17
Žalmy 136:18
Žalmy 136:19
Žalmy 136:20
Žalmy 136:21
Žalmy 136:22
Žalmy 136:23
Žalmy 136:24
Žalmy 136:25
Žalmy 136:26
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150