A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1341
Pieseň vystupovania. Poďte, zvelebujte Jahveho, všetci Jahveho služobníci! Všetci, ktorí v Jahveho chráme konáte služby v nočných hodinách.
2
Pozdvihujte ruky k modlitbe a zvelebujte Jahveho!
3
Nech ťa zo Sionu žehná Jahve, ktorý stvoril nebo i zem!