A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1331
Pieseň vystupovania. Dávidova. Aké je dobré, aké je príjemné, keď sa nažíva bratsky pospolu!
2
Ako keď vonný olej, vyliaty na hlavu veľkňaza, steká mu po tvári a kvapká na okraj jeho rúcha,
3
ako chermonská rosa, keď padá na sionské vŕšky. Tam Jahve udeľuje požehnanie a život naveky.