A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1311
Žalm vystupovania. Dávidov. Jahve, v mojom srdci niet pýchy, nehľadím na iných zvysoka, nezháňam sa po veciach príliš vysokých ani po tom, čo je nad moje sily,
2
ale som pokojný a tichý ako dieťa v matkinom náručí, ako dieťa, tak je moja duša vo mne.
3
Boží ľud, vlož svoju dôveru v Jahveho teraz i naveky!