A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1291
Pieseň vystupovania. Koľko sa ma natrápili od mladosti — nech zvolá vyvolený ľud — 
2
koľko sa ma natrápili od mladosti, ale ma nepremohli!
3
Po chrbte mi orali oráči a ťahali dlhé brázdy,
4
ale Jahve je spravodlivý, rozsekal povrazy bezbožných.
5
Nech sú hanobne zahnaní na útek všetci, čo nenávidia Sion!
6
Nech sú ako tráva na streche, čo uschne prv, než ju vytrhajú;
7
žnec si ňou nenaplní hrsť, ani náručie ten, čo viaže snopy,
8
a okoloidúci nezakričia: "Jahve vás požehnaj! Žehnáme vás v mene Jahveho!"