A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1281
Pieseň vystupovania. Šťastný je každý, kto sa bojí Jahveho a žije podľa jeho vôle.
2
Vlastnou prácou si zaistíš živobytie, budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
3
Tvoja manželka bude ako plodný vinič v zátiší tvojho domu. Tvoji synovia budú ako mladé olivy okolo tvojho stola.
4
Takto bude požehnaný človek, ktorý sa bojí Jahveho.
5
Nech ťa požehná Jahve zo Siona! Aby si bol účastný blahobytu Božieho mesta po všetky dni svojho života!
6
Aby si videl deti svojich detí! Pokoj a šťastie Božiemu ľudu!