A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1261
Pieseň vystupovania. Keď Jahve priviedol zajatcov späť na Sion, boli sme ako vo snách.
2
Smiechu sme mali plné ústa a spievali sme s nadšením. Vtedy si pohania povrávali: "Jahve urobil pre nich veľké veci."
3
Naozaj, Jahve urobil pre nás veľké veci a boli sme plní radosti.
4
Jahve, navráť nám našich zajatcov, ako vraciaš potoky na južnú púšť!
5
Tí, čo sejú so slzami, budú žať so spevom.
6
Odchádzajú s plačom nesúc si hŕstku osiva, ale vracajú sa s radostným spevom a prinášajú svoje snopy.