A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1251
Pieseň vystupovania. Kto sa spolieha na Jahveho, je ako vrch Sion, nemožno ním pohnúť, stojí pevne naveky.
2
Ako vrchy objímajú Jeruzalem, tak Jahve objíma svoj ľud teraz a na večné veky.
3
Žezlo bezbožníkov nebude trvale vládnuť nad vlasťou Božieho ľudu, aby sa aj nábožní nedali na zlé cesty.
4
Jahve, rob dobre tým, ktorí sú dobrí a majú úprimné srdce,
5
ale tých, čo sa dali na hriešne cesty, znič, Jahve, so zločincami! Pokoj Božiemu ľudu!