A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1221
Pieseň vystupovania. Dávidova. Zaradoval som sa, keď mi povedali: "Poďme do Jahveho chrámu!"
2
Konečne sme zastali v tvojich bránach, Jeruzalem!
3
Jeruzalem je vystavaný ako mesto, kde všetko sa spája v súladný celok.
4
Sem vystupujú kmene, Jahveho kmene, vďaky vzdávať Jahveho menu, ako je povinnosťou Izraela.
5
Lebo tu stoja súdne stolice, tróny Dávidovho rodu.
6
Modlite sa za pokoj Božieho mesta: "Nech šťastne žijú všetci, čo ťa milujú!
7
V tvojich hradbách nech panuje pokoj, bezpečnosť v tvojich domoch!"
8
Z lásky k svojim bratom a priateľom pozdravujem ťa: "Pokoj s tebou!"
9
Z lásky k chrámu Jahveho, nášho Boha, modlím sa za tvoje šťastie.