A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1211
Pieseň vystupovania. Dávidova. Upieram oči na vŕšky, či mi odtiaľ nepríde pomoc.
2
Pomoc mi prichádza iba od Boha, ktorý stvoril nebo i zem.
3
Ako by ťa nechal padnúť tvoj strážca, ako by mohol zaspať!
4
Strážca Božieho ľudu nikdy nedrieme, nikdy nespí.
5
Boh je tvoj strážca a tvoj ochranca, vždy ti stojí po pravici.
6
Cez deň ťa nezraní slnečný úpal, ani chlad za mesačnej noci.
7
Boh ťa uvaruje od každej nehody, bude ti chrániť živote.
8
Boh bude nad tebou bedliť, keď odchádzaš a keď sa vraciaš, teraz i v každom čase.