A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1201
Pieseň vystupovania. Keď sa ocitnem v úzkosti, volám k Jahvemu a on ma vyslyší.
2
Jahve, osloboď ma od lživých perí a od podvodníckeho jazyka!
3
Luhársky jazyk čo s tebou spraví, čím sa ti odplatí?
4
Šípmi bojovníka, kalenými na žeravom uhlí borovíc.
5
Poľutovaniahodný je môj život, akoby som žil medzi divochmi v Mešeku a s kočovníkmi pod stanmi v Kedare.
6
Dlhý čas som žil medzi ľuďmi, ktorí nenávidia pokoj.
7
Keď ja začnem hovoriť o pokoji, oni sú za vojnu.