A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 121
Pre zbormajstra. Na osemstrunovom. Žalm. Dávidov.
2
Pomôž mi, Jahve! Už niet statočného človeka, Vymizla vernosť spomedzi ľudí.
3
Všetci sa navzájom klamú, hovoria úlisnými perami a falošným srdcom.
4
Jahve, znič všetky lživé pery i jazyky, čo rozprávajú pyšné reči,
5
všetkých, čo vravia: "Jazyk je naša sila, svojimi perami sa obránime. Kto nám môže rozkazovať?"
6
Jahve hovorí: "Teraz zakročím, lebo vidím útlak biednych a počujem stony úbohých. Darujem slobodu všetkým, čo po nej túžia."
7
Jahveho slová sú jasné ako striebro, prečistené ohňom, zbavené zeminy, sedemkrát pretavené.
8
Jahve, vezmi nás do ochrany, chráň nás vždy pred týmito ľuďmi,
9
lebo bezbožníci si pyšne vykračujú a podliaci sa vyvyšujú medzi ľuďmi.