A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 118

1
Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrotivý a jeho láska trvá naveky.
2
Nech hlása vyvolený národ: "Jeho láska trvá naveky."
3
Nech hlásajú všetci Boží kňazi: "Jeho láska trvá naveky."
4
Nech hlásajú všetci bohabojní: "Jeho láska trvá naveky."
5
Keď som Jahveho vzýval v úzkostiach, vypočul ma a vyslobodil.
6
Jahve je so mnou, nebojím sa, čo mi môžu urobiť ľudia?
7
Jahve je so mnou, pomáha mi, víťazne premeriam svojich nepriateľov.
8
Lepšie je utiekať sa k Jahvemu, ako spoliehať sa na človeka.
9
Lepšie je utiekať sa k Jahvemu, ako spoliehať sa na mocných.
10
Národy ma obkľúčili, ale v mene Jahveho ich premôžem.
11
Obkľúčili ma zo všetkých strán, ale v mene Božom ich premôžem.
12
Obkľúčili ma ako vyrojené včely, vzbĺkli navôkol ako plameň v raždí, ale v mene Jahveho ich premôžem.
13
Oborili sa na mňa, aby ma povalili, ale Jahve mi pomohol,
14
dodal mi silu a odvahu, Jahve sa stal mojím záchrancom.
15
Čujte radostné výkriky víťazstva v tábore verných Jahvemu: "Jahveho moc zázračne zasiahla!
16
Božia moc zvíťazila, Božia moc zázračne zasiahla."
17
Nezomriem, ale budem žiť, aby som mohol vyrozprávať Jahveho skutky.
18
Jahve ma vystavil ťažkej skúške, no nevydal ma smrti napospas.
19
Otvorte mi bránu spásy, vojdem poďakovať sa Jahvemu.
20
Je to brána Jahveho, len spravodliví môžu cez ňu vojsť.
21
Ďakujem ti, že si ma vypočul a že si ma zachránil.
22
Kameň, ktorí odhodili stavitelia, stal sa uholným kameňom.
23
Je to Jahveho dielo, je to zázrak v našich očiach.
24
Toto je deň, keď Jahve zakročil, radujme sa a oslavujme!
25
Prosíme ťa, Jahve, dopraj nám spásu, prosíme ťa, Jahve, dožič nám zdaru!
26
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Jahveho; žehnáme vás z Jahveho chrámu.
27
Jahve, náš Boh, je naše svetlo. So zelenými ratolesťami začnite sprievod a kráčajte až k samému oltáru!
28
Ty si môj Boh, vzdávam ti vďaky, ty si môj Boh, zvelebujem ťa.
29
Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrotivý a jeho láska trvá naveky!
Žalmy 118:1
Žalmy 118:2
Žalmy 118:3
Žalmy 118:4
Žalmy 118:5
Žalmy 118:6
Žalmy 118:7
Žalmy 118:8
Žalmy 118:9
Žalmy 118:10
Žalmy 118:11
Žalmy 118:12
Žalmy 118:13
Žalmy 118:14
Žalmy 118:15
Žalmy 118:16
Žalmy 118:17
Žalmy 118:18
Žalmy 118:19
Žalmy 118:20
Žalmy 118:21
Žalmy 118:22
Žalmy 118:23
Žalmy 118:24
Žalmy 118:25
Žalmy 118:26
Žalmy 118:27
Žalmy 118:28
Žalmy 118:29
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150