A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1171
Chváľte Jahveho, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia zeme!
2
Mocná je jeho láska voči nám a jeho pravda trvá naveky.