A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1161
Milujem Jahveho, lebo vypočul moju naliehavú prosbu;
2
blahosklonne ma počúva, kedykoľvek ho vzývam.
3
Zovreli ma putá smrti, pekelné úzkosti sa ma zmocnili, doľahli na mňa úzkosti a hrôza.
4
Vtedy som vzýval meno Jahveho: "Prosím ťa, Jahve, zachráň ma!"
5
Jahve je milostivý a spravodlivý, náš Boh je plný milosrdenstva,
6
Jahve chráni bezbranných ľudí: bol som celkom zoslabený a pomohol mi.
7
Duša moja, znova sa upokoj, lebo Jahve ma zahrnul dobrodením;
8
zachránil ma od smrti, osušil slzy z mojich očí, zachránil mi nohy od pádu,
9
a tak môžem ďalej kráčať pred Jahveho tvárou a v krajine živých.
10
Bol som si istý, že zahyniem, a bol som veľmi nešťastný.
11
Vo svojej úzkosti som povedal: "Všetci ľudia klamú!"
12
Čím sa odvďačím Jahvemu za všetky jeho dobrodenia?
13
Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Jahveho.
14
Svoje sľuby Jahvemu splním pred všetkým jeho ľudom.
15
V Jahveho očiach je vzácna smrť jeho verných.
16
Ja som tvoj sluha, Jahve, ja som tvoj sluha a syn tvojej slúžky, rozlámal si moje okovy.
17
Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Jahveho.
18
Svoje sľuby Jahvemu splním pred všetkým jeho ľudom
19
v nádvoriach Jahveho chrámu uprostred teba, Jeruzalem.