A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1141
Keď izraelský ľud vyšiel z Egypta, Jakubov rod z cudzieho národa,
2
Júda sa stal Bohu zasväteným, Izrael jeho kráľovstvom.
3
More to zazrelo a zutekalo, Jordán sa obrátil naspäť,
4
vrchy poskakovali ako baránky a kopce ako jahňatá.
5
Čo ti je more, že ustupuješ, čo ti je, Jordán, že sa obraciaš naspäť?
6
Vrchy, prečo poskakujete ako baránky a vy, kopce, ako jahňatá?
7
Chvej sa, zem, v prítomnosti svojho Pána, v prítomnosti pravého Boha,
8
ktorý mení skalu na jazero a žulové bralo na pramene vôd!