A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 113

1
Aleluja. Chváľte, Jahveho služobníci, chváľte Jahveho meno!
2
Nech je pochválené Jahveho meno teraz a naveky!
3
Od východu slnka až po jeho západ nech je oslávené meno Jahveho!
4
Jahve je vyvýšený nad všetky národy a jeho sláva prevyšuje nebesia.
5
Kto sa vyrovná Jahvemu, nášmu Bohu, ktorý postavil svoj trón vysoko
6
a láskavo pozerá dolu na nebo a na zem?
7
Slabého povyšuje z prachu a biedneho dvíha zo smetiska,
8
dáva mu zasadať medzi kniežatami, medzi kniežatami svojho národa.
9
Bezdetnú ženu usadzuje v dome ako šťastnú matku detí.
Žalmy 113:1
Žalmy 113:2
Žalmy 113:3
Žalmy 113:4
Žalmy 113:5
Žalmy 113:6
Žalmy 113:7
Žalmy 113:8
Žalmy 113:9
Žalmy 1 / Zso 1
Žalmy 2 / Zso 2
Žalmy 3 / Zso 3
Žalmy 4 / Zso 4
Žalmy 5 / Zso 5
Žalmy 6 / Zso 6
Žalmy 7 / Zso 7
Žalmy 8 / Zso 8
Žalmy 9 / Zso 9
Žalmy 10 / Zso 10
Žalmy 11 / Zso 11
Žalmy 12 / Zso 12
Žalmy 13 / Zso 13
Žalmy 14 / Zso 14
Žalmy 15 / Zso 15
Žalmy 16 / Zso 16
Žalmy 17 / Zso 17
Žalmy 18 / Zso 18
Žalmy 19 / Zso 19
Žalmy 20 / Zso 20
Žalmy 21 / Zso 21
Žalmy 22 / Zso 22
Žalmy 23 / Zso 23
Žalmy 24 / Zso 24
Žalmy 25 / Zso 25
Žalmy 26 / Zso 26
Žalmy 27 / Zso 27
Žalmy 28 / Zso 28
Žalmy 29 / Zso 29
Žalmy 30 / Zso 30
Žalmy 31 / Zso 31
Žalmy 32 / Zso 32
Žalmy 33 / Zso 33
Žalmy 34 / Zso 34
Žalmy 35 / Zso 35
Žalmy 36 / Zso 36
Žalmy 37 / Zso 37
Žalmy 38 / Zso 38
Žalmy 39 / Zso 39
Žalmy 40 / Zso 40
Žalmy 41 / Zso 41
Žalmy 42 / Zso 42
Žalmy 43 / Zso 43
Žalmy 44 / Zso 44
Žalmy 45 / Zso 45
Žalmy 46 / Zso 46
Žalmy 47 / Zso 47
Žalmy 48 / Zso 48
Žalmy 49 / Zso 49
Žalmy 50 / Zso 50
Žalmy 51 / Zso 51
Žalmy 52 / Zso 52
Žalmy 53 / Zso 53
Žalmy 54 / Zso 54
Žalmy 55 / Zso 55
Žalmy 56 / Zso 56
Žalmy 57 / Zso 57
Žalmy 58 / Zso 58
Žalmy 59 / Zso 59
Žalmy 60 / Zso 60
Žalmy 61 / Zso 61
Žalmy 62 / Zso 62
Žalmy 63 / Zso 63
Žalmy 64 / Zso 64
Žalmy 65 / Zso 65
Žalmy 66 / Zso 66
Žalmy 67 / Zso 67
Žalmy 68 / Zso 68
Žalmy 69 / Zso 69
Žalmy 70 / Zso 70
Žalmy 71 / Zso 71
Žalmy 72 / Zso 72
Žalmy 73 / Zso 73
Žalmy 74 / Zso 74
Žalmy 75 / Zso 75
Žalmy 76 / Zso 76
Žalmy 77 / Zso 77
Žalmy 78 / Zso 78
Žalmy 79 / Zso 79
Žalmy 80 / Zso 80
Žalmy 81 / Zso 81
Žalmy 82 / Zso 82
Žalmy 83 / Zso 83
Žalmy 84 / Zso 84
Žalmy 85 / Zso 85
Žalmy 86 / Zso 86
Žalmy 87 / Zso 87
Žalmy 88 / Zso 88
Žalmy 89 / Zso 89
Žalmy 90 / Zso 90
Žalmy 91 / Zso 91
Žalmy 92 / Zso 92
Žalmy 93 / Zso 93
Žalmy 94 / Zso 94
Žalmy 95 / Zso 95
Žalmy 96 / Zso 96
Žalmy 97 / Zso 97
Žalmy 98 / Zso 98
Žalmy 99 / Zso 99
Žalmy 100 / Zso 100
Žalmy 101 / Zso 101
Žalmy 102 / Zso 102
Žalmy 103 / Zso 103
Žalmy 104 / Zso 104
Žalmy 105 / Zso 105
Žalmy 106 / Zso 106
Žalmy 107 / Zso 107
Žalmy 108 / Zso 108
Žalmy 109 / Zso 109
Žalmy 110 / Zso 110
Žalmy 111 / Zso 111
Žalmy 112 / Zso 112
Žalmy 113 / Zso 113
Žalmy 114 / Zso 114
Žalmy 115 / Zso 115
Žalmy 116 / Zso 116
Žalmy 117 / Zso 117
Žalmy 118 / Zso 118
Žalmy 119 / Zso 119
Žalmy 120 / Zso 120
Žalmy 121 / Zso 121
Žalmy 122 / Zso 122
Žalmy 123 / Zso 123
Žalmy 124 / Zso 124
Žalmy 125 / Zso 125
Žalmy 126 / Zso 126
Žalmy 127 / Zso 127
Žalmy 128 / Zso 128
Žalmy 129 / Zso 129
Žalmy 130 / Zso 130
Žalmy 131 / Zso 131
Žalmy 132 / Zso 132
Žalmy 133 / Zso 133
Žalmy 134 / Zso 134
Žalmy 135 / Zso 135
Žalmy 136 / Zso 136
Žalmy 137 / Zso 137
Žalmy 138 / Zso 138
Žalmy 139 / Zso 139
Žalmy 140 / Zso 140
Žalmy 141 / Zso 141
Žalmy 142 / Zso 142
Žalmy 143 / Zso 143
Žalmy 144 / Zso 144
Žalmy 145 / Zso 145
Žalmy 146 / Zso 146
Žalmy 147 / Zso 147
Žalmy 148 / Zso 148
Žalmy 149 / Zso 149
Žalmy 150 / Zso 150