A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1131
Aleluja. Chváľte, Jahveho služobníci, chváľte Jahveho meno!
2
Nech je pochválené Jahveho meno teraz a naveky!
3
Od východu slnka až po jeho západ nech je oslávené meno Jahveho!
4
Jahve je vyvýšený nad všetky národy a jeho sláva prevyšuje nebesia.
5
Kto sa vyrovná Jahvemu, nášmu Bohu, ktorý postavil svoj trón vysoko
6
a láskavo pozerá dolu na nebo a na zem?
7
Slabého povyšuje z prachu a biedneho dvíha zo smetiska,
8
dáva mu zasadať medzi kniežatami, medzi kniežatami svojho národa.
9
Bezdetnú ženu usadzuje v dome ako šťastnú matku detí.