A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1121
Aleluja. Alef Šťastný je človek, ktorý si uctí Jahveho Beta rád zachováva jeho príkazy.
2
Gimel Jeho potomkovia budú mocní v krajine, Dalet požehnané pokolenie spravodlivých.
3
He Hojnosť a bohatstvo v jeho dome Vav jeho zásluha zostane naveky.
4
Zain Je láskavý, súcitný a dobrý, Chet je svetlom vo tmách statočným ľuďom.
5
Tet Dobrý človek sa zľutúva a rád pomáha Jod a svoje veci rozvážne spravuje.
6
Kaf Nič ním neotrasie, Lamed ustavične budú spomínať na spravodlivého.
7
Mem Neobáva sa zlých zvestí, Nun pevné je jeho srdce, lebo sa spolieha na Jahveho.
8
Samek Jeho srdce je bezpečné, nemusí sa báť Ain a nakoniec uvidí pád svojich nepriateľov.
9
Pe Veľkodušne obdarúva chudobných, Cade a jeho zásluha zostane naveky, Kof jeho moc a sláva budú stále rásť.
10
Reš Bezbožní to vidia s rastúcim hnevom Šin a bezmocne škrípu zubami, Tav ale túžby bezbožných vyjdú nazmar.