A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1111
Aleluja! Alef Celým srdcom oslavujem Jahveho, Bet v kruhu bohabojných, v zhromaždení ľudu.
2
Gimel Veľké sú Jahveho diela; Dalet hodné skúmania pre všetkých, čo ich majú radi.
3
He Jeho diela sú velebné a nádherné, Vav večná je jeho spravodlivosť.
4
Zain Ustanovil, aby sa pripomínali jeho podivuhodné činy, Chet lebo Jahve je láskavý a milosrdný.
5
Tet Bohabojným dáva pokrm, Jod večne pamätá na svoju zmluvu.
6
Kaf Pred svojím ľudom ukázal moc svojich skutkov, Lamed keď mu dal krajiny cudzích národov.
7
Mem Je verný a spravodlivý vo všetkom, čo koná, Nun všetky jeho zákony majú pevný základ,
8
Samek sú nemeniteľné, trvajú naveky, Ain spočívajú na pravde a spravodlivosti.
9
Pe Vykúpil svoj ľud Cade a uzavrel s ním večnú zmluvu. Kof Jeho meno je sväté a vzbudzuje úžas.
10
Reš Počiatok múdrosti je bázeň pred Jahvem, Šin múdro si počínajú všetci, ktorí podľa nej žijú. Tav Božia sláva trvá naveky.