A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 111
Pre zbormajstra. Dávidov. U Jahveho som našiel ochranu, akože mi môžete hovoriť: "Uleť do hôr ako vtáča?
2
Pozri, ako bezbožníci napínajú luk, a na tetivu kladú šíp, aby za tmy zasiahli statočných ľudí.
3
Keď sa základy rúcajú, čo si počne statočný človek?"
4
Jahve prebýva vo svojom svätom chráme, Jahve má svoj trón na nebesiach. Jeho oči hľadia na svet, jeho pohľad preniká každého človeka.
5
Jahve skúma spravodlivého i bezbožníka, nenávidí toho, kto má rád násilie.
6
Na bezbožníkov spustí dážď žeravého uhlia a síry, plamenným vetrom naplní ich čašu.
7
Lebo Jahve je spravodlivý a miluje spravodlivé skutky, statoční ľudia uzrú jeho tvár.