A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 109

1
Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm. Bože, moja chvála, nemlč!
2
Bezbožníci a luhári ma napádajú, podvodníci ma osočujú.
3
Obstali ma, vykrikujú nenávistné slová, bezdôvodne na mňa útočia.
4
Za moju lásku k nim broja proti mne, no ja sa modlím.
5
Zlom sa mi odplácajú za dobro a za lásku nenávisťou.
6
Vraviac: "Pošli na neho zlosyna, žalobcu, aby mu stál po pravici pri súde!"
7
Ale na súde ten bezbožník bude odsúdený a jeho táraniny pripočítajú sa mu za hriech.
8
Nech je namále dní jeho života a jeho úrad nech prevezme iný!
9
Nech sa jeho deti stanú sirotami a jeho manželka vdovou!
10
Nech sa jeho deti túlajú po žobraní, vyhnané z vlastného domu!
11
Nech mu úžerník zhabe celý majetok, nech cudzinci rozchvácu plody jeho práce!
12
Nech mu nikto neprejaví milosrdenstvo, nech sa nikto nezľutuje nad jeho sirotami!
13
Nech jeho rod zanikne, nech jeho meno vymrie v druhom pokolení!
14
Nech Jahve nezabudne na viny jeho predkov, hriechy jeho matky nech nikdy nezotrie!
15
Nech Jahve stále na ne pamätá a nech vyhladí aj spomienku na jeho rod!
16
Lebo mu ani nenapadlo, aby bol voči niekomu láskavý, ale prenasledoval zdeptaného a bezbranného a skleslého na duchu doháňal k smrti.
17
Mal rád preklínanie, nech padne na neho! Nemal rád požehnanie, nech ho ono opustí!
18
Preklínaním sa odieval ako šatom, nech ním presiakne ako voda, nech prenikne až do jeho kostí ako olej;
19
a nech ho kliatba pokryje ako šat, nech ho zovrie ako opasok!
20
Nech takto Jahve odplatí mojim žalobcom a všetkým, čo ma osočujú!
21
Ty však, Jahve, so mnou nalož, ako sluší tvojmu menu, zachráň ma, lebo tvoja láska je dobrotivá!
22
Som biedny a nešťastný, zranený v hĺbke srdca.
23
Strácam sa ako tieň podvečer, ako kobylka odnášaná víchrom.
24
Od postenia sa mi podlamujú kolená, telo mi schradlo od biedneho jedla.
25
Stal som sa im predmetom posmechu, keď ma vidia, pokyvujú hlavou.
26
Pomôž mi, Jahve, môj Bože, zachráň ma pre svoju lásku!
27
Nech ľudia poznajú, že v tom je tvoja ruka, že ty si to na mňa dopustil, Jahve.
28
Nech ma preklínajú, ale ty ma žehnaj! Nech mojich protivníkov zastihne hanba, ale tvoj služobník nech sa raduje!
29
Nech mojich žalobcov pokryje potupa a nech ich hanba zahalí ako plášť! Budem ho velebiť v zhromaždení ľudu.
30
Nech z mojich úst zaznie vrelá vďaka Jahvemu,
31
lebo on si zastal po boku chudáka, aby mu zachránil život pred jeho sudcami.
Žalmy 109:1
Žalmy 109:2
Žalmy 109:3
Žalmy 109:4
Žalmy 109:5
Žalmy 109:6
Žalmy 109:7
Žalmy 109:8
Žalmy 109:9
Žalmy 109:10
Žalmy 109:11
Žalmy 109:12
Žalmy 109:13
Žalmy 109:14
Žalmy 109:15
Žalmy 109:16
Žalmy 109:17
Žalmy 109:18
Žalmy 109:19
Žalmy 109:20
Žalmy 109:21
Žalmy 109:22
Žalmy 109:23
Žalmy 109:24
Žalmy 109:25
Žalmy 109:26
Žalmy 109:27
Žalmy 109:28
Žalmy 109:29
Žalmy 109:30
Žalmy 109:31
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150