A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1081
Pieseň. Žalm. Dávidov.
2
Moje srdce je pokojné, Bože môj, srdce moje je pokojné, budem ti hrať a spievať.
3
Teda hor’ sa, duch môj, rozozvuč sa, harfa a citara, zobudíme rannú zoru!
4
Budem ťa chváliť pred národmi, Jahve, uprostred ľudu budem ti spievať,
5
lebo tvoja láska siaha až po nebesia a tvoja pravda až po oblaky.
6
Bože, ukáž sa vysoko na nebi, nech tvoja sláva zažiari nad celou zemou!
7
Osloboď svojich milovaných, zachráň ich svojou pravicou; vyslyš nás!
8
Boh prehovoril zo svojej svätyne: "S radosťou rozmeriam Sichem, údolie Sukkot rozdelím na podiely.
9
Moje je územie Galaád a Manasses, kraj Efraim je mojou prilbou a Júda mojím kráľovským žezlom.
10
Moab je mi nádobou na umývanie, Edom si podmaním svojím sandálom a nad Filištínskom víťazne zajasám."
11
Kto ma vovedie do opevneného mesta, kto ma privedie do Edomu?
12
Či si nás ty, Bože, neopustil a s naším vojskom už netiahneš do boja?
13
Poskytni nám pomoc proti nepriateľom, lebo ľudská pomoc je klamná.
14
S Bohom budeme udatne bojovať, on pošliape našich nepriateľov.