A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 107

1
Ďakujte Jahvemu, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky.
2
Nech tak hovoria tí, ktorých Jahve vyslobodil, ktorých vyslobodil z moci nepriateľov
3
a priviedol späť z cudzích zemí, z východu a západu, zo severu i juhu.
4
Niektorí blúdili pustými krajinami, nenašli cestu k mestu, kde by sa usadili,
5
boli vyhladnutí, smädní a celkom vysilení.
6
Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap.
7
Viedol ich rovnou cestou, až došli do mesta, kde sa mohli usadiť.
8
Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom,
9
lebo smädných napojil a hladných nasýtil svojimi darmi.
10
Niektorí žili v tme, v tieni smrti, väzni trpiaci v okovách,
11
lebo sa vzopreli proti Božiemu príkazu a pohŕdali zámermi Najvyššieho.
12
Ťažkými prácami boli ubití na duchu, že padali a pomocníka nemali.
13
Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap.
14
Vyviedol ich z tmy, z tieňa smrti, a dolámal ich okovy.
15
Nech ďakujú Bohu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom,
16
lebo rozdrúzgal bronzové brány a zlomil železné závory.
17
Niektorí boli hlúpi, lebo sa dali na hriešny život, a za svoje hriechy utrpeli trest,
18
jedlo sa im spriečilo a priblížili sa až k bránam smrti.
19
Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu, a on ich vyslobodil z útrap.
20
Vyslal svoje slovo a uzdravil ich, zachránil ich pred smrťou.
21
Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom.
22
Nech mu prinesú obety vďaky a nech ospevujú jeho skutky radostnými piesňami.
23
Iní sa vydali loďami na more, na šírych moriach robili obchody.
24
Títo videli Jahveho diela, jeho zázraky na morských hlbinách.
25
Na jeho slovo sa rozpútal búrlivý víchor a vlny zdvihol do výšky.
26
Stúpali k nebu, prepadávali sa do hlbín a duša im zmierala hrôzou;
27
zmietalo nimi, tackali sa ako opití a márna bola ich plavecká zručnosť.
28
Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap.
29
Utíšil búrku a zamĺklo vlnobitie.
30
Zaradovali sa veľkej tíšine a on ich doviedol do túženého prístavu.
31
Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom.
32
Nech ho velebia na zhromaždení ľudu a oslavujú ho v zbore starších.
33
Rieky premenil na púšť, vodné pramene na vyprahnutú pôdu
34
a úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov.
35
Púšť premenil zasa na kraj plný jazier a vyschnutú pôdu na vodné pramene;
36
usadil tam hladujúci ľud a oni si vybudovali mesto na bývanie,
37
obsiali polia, vysadili vinice a zobrali bohatú úrodu.
38
Požehnal ich tak, že sa veľmi rozmnožili a nedovolil, aby sa ich stáda zmenšili.
39
Keď ich zasa bolo málo a boli pokorení, žili v krutej porobe a utrpení,
40
potupou zahrnul tyranov a nechal ich blúdiť neschodnou púšťou,
41
ale úbohého dvíha z jeho biedy a rodiny zveľaďuje ako čriedy oviec.
42
Statoční to vidia a tešia sa, ale zlosynovia zatvoria si ústa.
43
Kto je múdry, nech sa nad tým zamyslí a pochopí veľkú lásku Jahveho.
Žalmy 107:1
Žalmy 107:2
Žalmy 107:3
Žalmy 107:4
Žalmy 107:5
Žalmy 107:6
Žalmy 107:7
Žalmy 107:8
Žalmy 107:9
Žalmy 107:10
Žalmy 107:11
Žalmy 107:12
Žalmy 107:13
Žalmy 107:14
Žalmy 107:15
Žalmy 107:16
Žalmy 107:17
Žalmy 107:18
Žalmy 107:19
Žalmy 107:20
Žalmy 107:21
Žalmy 107:22
Žalmy 107:23
Žalmy 107:24
Žalmy 107:25
Žalmy 107:26
Žalmy 107:27
Žalmy 107:28
Žalmy 107:29
Žalmy 107:30
Žalmy 107:31
Žalmy 107:32
Žalmy 107:33
Žalmy 107:34
Žalmy 107:35
Žalmy 107:36
Žalmy 107:37
Žalmy 107:38
Žalmy 107:39
Žalmy 107:40
Žalmy 107:41
Žalmy 107:42
Žalmy 107:43
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150