A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 104

1
Zvelebuj, duša moja, Jahveho! Aký si veľký, Jahve, môj Bože! Odetý si velebou a leskom,
2
zahalený si svetlom ako plášťom. Oblohu si napäl ako stan
3
a nad jej vodami zbudoval si svoje siene, oblaky sú tvojím vozom, lietaš na krídlach vetra.
4
Vietor je tvojím poslom, plamenné blesky sú tvojimi sluhami.
5
Zem si postavil na pevné základy, nepohne sa naveky.
6
Oceánom si ju pokryl ako plášťom a vody zaliali horstvá.
7
Ale na tvoj rozkaz dali sa na útek, zľakli sa tvojho hromového hlasu;
8
prebehli po vrchoch, zbehli sa do dolín, na miesto, ktoré si im vyhradil,
9
určil si im hranice, aby ich neprekročili a znova nezaplavili zem.
10
V úžľabinách dávaš vyvierať prameňom, potokmi sa spúšťajú pomedzi vrchy,
11
napájajú všetku lesnú zver, plaché zvieratá hasia v nich svoj smäd,
12
na ich brehoch hniezdia vtáci, švitoria v korunách stromov.
13
Z neba zavlažuješ vŕšky, sýtiš zem plodmi svojich diel.
14
Dávaš trávu pre dobytok a plodiny pre človeka, aby zo zeme vyťažil si potravu:
15
víno, ktoré obveseľuje srdce človeka, olivový olej, čo mu rozjasňuje tvár, a chlieb, ktorý mu dodáva silu.
16
Hojnosť vlahy majú aj mohutné stromy, libanonské cédre, ktoré Jahve zasadil.
17
Vtáci hniezdia v ich korunách, na ich vrcholcoch bociany si stavajú hniezda.
18
Nebotyčné hory sú domovom kamzíkov, skalné rokle sú útulkom svišťov.
19
Mesiac si stvoril, aby určoval čas, slnku si ukázal, kde má zapadať.
20
Keď rozprestrieš tmu a nastane noc, povylieza všetka divá zver;
21
mladé levy revú po koristi, žiadajú od Boha potravu.
22
Keď slnku rozkážeš vyjsť, utiahnu sa, políhajú si do svojich skrýš.
23
Vtedy človek ide do svojej práce, namáhať sa až do večera.
24
Jahve, nespočetné sú tvoje diela, ako múdro si všetko urobil! Zem je plná tvojich tvorov.
25
Hľa, more, veľké a široké, kde sa hemžia tvory bez počtu, malé i veľké.
26
Plavia sa na ňom lode a obrovské veľryby, ktoré si stvoril, aby sa ním preháňali.
27
Všetko sa spolieha na teba, že im dáš pokrm v pravý čas.
28
Keď im ho dáš, vtedy jedia, keď im dávaš hojne, najedia sa dosýta,
29
ale keď odvrátiš od nich svoju priazeň, ľakajú sa, keď im odnímeš dych, hynú a vracajú sa do prachu, z ktorého vyšli.
30
Keď dýchneš svojho ducha, nové povstávajú, a tak obnovuješ celú zem.
31
Sláva Jahvemu naveky, nech sa Jahve teší svojim dielam!
32
Keď sa prísne pozrie na zem, zem sa zatrasie, keď sa dotkne vrchov, začnú dymiť.
33
Budem spievať Jahvemu, dokiaľ len budem žiť, po celý život budem ho oslavovať.
34
Nech sa mu zapáči táto pieseň, lebo Jahve je moja radosť!
35
Nech sa stratia zo zeme hriešnici, nech je koniec bezbožníkom! Zvelebuj, duša moja, Jahveho! Aleluja!
Žalmy 104:1
Žalmy 104:2
Žalmy 104:3
Žalmy 104:4
Žalmy 104:5
Žalmy 104:6
Žalmy 104:7
Žalmy 104:8
Žalmy 104:9
Žalmy 104:10
Žalmy 104:11
Žalmy 104:12
Žalmy 104:13
Žalmy 104:14
Žalmy 104:15
Žalmy 104:16
Žalmy 104:17
Žalmy 104:18
Žalmy 104:19
Žalmy 104:20
Žalmy 104:21
Žalmy 104:22
Žalmy 104:23
Žalmy 104:24
Žalmy 104:25
Žalmy 104:26
Žalmy 104:27
Žalmy 104:28
Žalmy 104:29
Žalmy 104:30
Žalmy 104:31
Žalmy 104:32
Žalmy 104:33
Žalmy 104:34
Žalmy 104:35
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150