A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 103

1
Dávidov. Zvelebuj, duša moja, Jahveho, celým srdcom oslavuj jeho sväté meno!
2
Zvelebuj, duša moja, Jahveho, nezabúdaj na toľké jeho dobrodenia!
3
On mi odpúšťa všetky hriechy a lieči všetky moje neduhy.
4
Chráni ma pred smrťou, obklopuje ma láskou a otcovskou starostlivosťou;
5
môj život napĺňa šťastím, cítim sa mladý ako orol.
6
Jahve koná spravodlivo, utláčaným dopomáha k právu,
7
Mojžišovi zjavil svoje zámery a synom Izraela ukázal svoje veľké činy.
8
Jahve je milosrdný a dobrotivý, zhovievavý a láskyplný,
9
nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa na nás nehnevá natrvalo.
10
Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich vín.
11
Lebo ako sa nebo klenie vysoko nad zemou, tak jeho láska objíma tých, čo ho milujú.
12
Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše hriechy.
13
Ako otec miluje vlastné deti, tak Jahve zahŕňa láskou tých, čo ho milujú.
14
Vie, z čoho sme utvorení, dobre vie, že sme prach.
15
Život človeka je ako tráva, zakvitne ako poľný kvet,
16
dotkne sa ho vietor a už ho niet, nezostane po ňom ani stopy na mieste, kde kvitol.
17
Ale Jahve večnou láskou miluje tých, čo si ho uctievajú, a svojou dobrotou sprevádza aj ich detné deti,
18
ak zachovávajú jeho zmluvu a verne plnia jeho prikázania.
19
Jahve si postavil trón na nebesiach a jeho kráľovstvo objíma vesmír.
20
Oslavujte Jahveho, všetci anjeli, vy mocné bytosti, čo plníte jeho rozkazy a počúvate na jeho slovo.
21
Oslavujte Jahveho, všetky nebeské mocnosti, verní sluhovia, čo plníte jeho vôľu!
22
Oslavujte Jahveho, všetky stvorenia vo všetkých končinách jeho ríše! Zvelebuj, duša moja, Jahveho!
Žalmy 103:1
Žalmy 103:2
Žalmy 103:3
Žalmy 103:4
Žalmy 103:5
Žalmy 103:6
Žalmy 103:7
Žalmy 103:8
Žalmy 103:9
Žalmy 103:10
Žalmy 103:11
Žalmy 103:12
Žalmy 103:13
Žalmy 103:14
Žalmy 103:15
Žalmy 103:16
Žalmy 103:17
Žalmy 103:18
Žalmy 103:19
Žalmy 103:20
Žalmy 103:21
Žalmy 103:22
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150