A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 102

1
Modlitba za nešťastného, ktorý vo svojej skľúčenosti vylieva svoj žiaľ pred Jahvem.
2
Jahve, vypočuj moju modlitbu a moje volanie o pomoc nech dôjde ku tebe,
3
neskrývaj mi svoju priazeň, keď som v trápení, skloň sa ku mne, keď ťa prosím, a rýchlo ma vyslyš.
4
Veď moje dni sa tratia ako dym, celé telo mi horí ako v ohni,
5
uschýnam ako skosená tráva, takže zabúdam jesť svoj chlieb.
6
Od dlhého kvílenia na kosti mi prischla koža,
7
kvílim ako sova na púšti, ako kuvik na rumovisku.
8
Bez spánku vzdychám ako osamelé vtáča na streche.
9
Moji nepriatelia ma tupia celý deň a vo svojej zúrivosti ma preklínajú.
10
Ako popol je chlieb, ktorý jedávam, a do nápoja miešam svoje slzy,
11
pre tvoj hnev a rozhorčenie, lebo si ma zdvihol a odhodil od seba.
12
Moje dni sa tratia ako deň v súmraku a ja uschýnam ako tráva.
13
Ale ty, Jahve, tróniš večne a tvoje meno je známe všetkým pokoleniam.
14
Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo prišiel čas, aby si sa nad ním zmiloval, teraz je ten pravý čas.
15
Tvojim verným sú vzácne aj kamene jeho zboreniska, žialia nad jeho troskami.
16
Všetky národy budú uctievať Jahveho meno a tvoju slávu všetci králi zeme,
17
keď Jahve znova vybuduje Sion a zaskvie sa vo svojej sláve.
18
Skloní sa k prosbám opusteného, nepohrdne jeho modlitbami.
19
Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby aj nový ľud chválil Boha,
20
že Jahve zhliadol zo svojej svätyne na výsostiach a z neba pozrel na zem,
21
aby vypočul nárek zajatcov a odsúdených na smrť prepustil na slobodu;
22
aby Jahveho meno bolo na perách obyvateľov Siona a v Jeruzaleme oslavovali Boha,
23
keď sa zjednotia národy a ríše, aby slúžili Jahvemu.
24
Sily sa mi podlomili v mužnom veku, skrátil si dni môjho života.
25
Prosím ťa, Bože môj, neber ma v najlepších rokoch, veď tvoje roky trvajú cez všetky pokolenia.
26
Pradávno si položil všetky základy zeme a nebo je tvojím dielom.
27
Ony sa pominú, ale ty zostávaš, zostarnú ako šaty, odhodíš ich ako plášť a zaniknú.
28
Ale ty si naveky ten istý a tvoje roky sú bez konca.
29
Deti tvojich sluhov budú žiť v pokoji a ich potomstvo bude stále nažívať pod tvojou ochranou.
Žalmy 102:1
Žalmy 102:2
Žalmy 102:3
Žalmy 102:4
Žalmy 102:5
Žalmy 102:6
Žalmy 102:7
Žalmy 102:8
Žalmy 102:9
Žalmy 102:10
Žalmy 102:11
Žalmy 102:12
Žalmy 102:13
Žalmy 102:14
Žalmy 102:15
Žalmy 102:16
Žalmy 102:17
Žalmy 102:18
Žalmy 102:19
Žalmy 102:20
Žalmy 102:21
Žalmy 102:22
Žalmy 102:23
Žalmy 102:24
Žalmy 102:25
Žalmy 102:26
Žalmy 102:27
Žalmy 102:28
Žalmy 102:29
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150