A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1011
Dávidov. Žalm. Zaspievam ti pieseň, Jahve, o láske a spravodlivosti.
2
Chcem si počínať múdro a bezúhonne, buď mi na pomoci! Vo svojom dome budem žiť počestne.
3
Nestrpím zlé skutky pred svojím zrakom, nenávidím tých, čo páchajú zlo, nepripustím ich k sebe.
4
Falošné srdce nech sa odo mňa vzdiali, o zločincovi nechcem ani počuť.
5
Umlčím toho, čo šíri nepravdy o blížnom, nestrpím človeka, čo iným pohŕda a o sebe vysoko zmýšľa.
6
Za spoločníkov si vyvolím najstatočnejších ľudí v krajine; mojimi pomocníkmi budú ľudia bezúhonného života.
7
Podvodníci nebudú bývať v mojom dome, luhári nenájdu miesto v mojej spoločnosti.
8
Deň čo deň budem stíhať všetkých bezbožníkov v krajine, vyženiem všetkých zločincov z Jahveho mesta.