A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 1001
Žalm. Na vzdávanie vďaky. Oslavujte Jahveho, všetci ľudia zeme.
2
Slúžte Jahvemu s radosťou, s plesaním predstúpte pred jeho tvár!
3
Nezabúdajte, že Jahve je Boh! On nás utvoril, patríme jemu, sme jeho ľud, ovečky, o ktoré sa stará.
4
Vstupujte do jeho chrámu s piesňami vďaky, do jeho nádvorí s chválospevmi, ďakujte mu a zvelebujte jeho meno!
5
Jahve je dobrý, jeho láska trvá večne a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.