A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 10

1
Lamed Jahve, prečo si tak ďaleko, prečo sa skrývaš v čase súženia?
2
Keď bezbožník spupne prenasleduje chudáka, nech padne do nástrah, ktoré sám pripravil!
3
(Mem) Bezbožník sa chvastá svojimi vášňami a v chamtivosti zlorečí a pohŕda Jahvem,
4
(Nun) namyslene hovorí: "Boh sa nestará: Boha niet", také sú jeho myšlienky.
5
Jeho správanie je vždy pomýlené, o tvoje zákony sa nestará, pohŕda každým, kto mu odporuje.
6
Myslí si: "Mne sa nič nemôže stať, nikdy ma nestihne nešťastie."
7
(Samek) Pe Ústa má plné kliatby, klamu a vyhrážok, jeho jazyk prináša skazu a násilie.
8
Ain Čaká na postriežke za ohradou a zákerne vraždí nevinného.
9
Striehne na nešťastnú obeť, číha v úkryte ako lev v húštine, číha, aby schytil úbožiaka, pochytí ho, zatiahne do siete.
10
(Cade) Prikrčí sa a vyrúti a nešťastníci padajú do jeho drápov.
11
A potom si myslí: "Boh zabúda, zakrýva si tvár, aby nič nevidel."
12
Kof Povstaň, Jahve, Bože, vystri svoju ruku. nezabúdaj na ubiedených!
13
Bože, ako môže bezbožník tebou pohŕdať a myslieť si, že ty na to nedbáš?
14
Reš Veď ty vidíš naše trápenia i žiale, vidíš všetko a berieš do svojich rúk. Tebe sa zveruje úbožiak, ty si oporou sirôt.
15
Šin Zlom silu bezbožníka a zlosyna, potrestaj jeho zločiny až do posledného!
16
Jahve je kráľom na večné veky, pohanské národy zmizli z jeho krajiny.
17
Tav Jahve, ty vyslyšíš túžby ponížených, vzpružuješ ich srdcia, načúvaš pozorne.
18
Hájiš práva sirôt a utláčaných, aby im už nenaháňal strach človek stvorený zo zeme
Žalmy 10:1
Žalmy 10:2
Žalmy 10:3
Žalmy 10:4
Žalmy 10:5
Žalmy 10:6
Žalmy 10:7
Žalmy 10:8
Žalmy 10:9
Žalmy 10:10
Žalmy 10:11
Žalmy 10:12
Žalmy 10:13
Žalmy 10:14
Žalmy 10:15
Žalmy 10:16
Žalmy 10:17
Žalmy 10:18
Žalmy 1 / Ps 1
Žalmy 2 / Ps 2
Žalmy 3 / Ps 3
Žalmy 4 / Ps 4
Žalmy 5 / Ps 5
Žalmy 6 / Ps 6
Žalmy 7 / Ps 7
Žalmy 8 / Ps 8
Žalmy 9 / Ps 9
Žalmy 10 / Ps 10
Žalmy 11 / Ps 11
Žalmy 12 / Ps 12
Žalmy 13 / Ps 13
Žalmy 14 / Ps 14
Žalmy 15 / Ps 15
Žalmy 16 / Ps 16
Žalmy 17 / Ps 17
Žalmy 18 / Ps 18
Žalmy 19 / Ps 19
Žalmy 20 / Ps 20
Žalmy 21 / Ps 21
Žalmy 22 / Ps 22
Žalmy 23 / Ps 23
Žalmy 24 / Ps 24
Žalmy 25 / Ps 25
Žalmy 26 / Ps 26
Žalmy 27 / Ps 27
Žalmy 28 / Ps 28
Žalmy 29 / Ps 29
Žalmy 30 / Ps 30
Žalmy 31 / Ps 31
Žalmy 32 / Ps 32
Žalmy 33 / Ps 33
Žalmy 34 / Ps 34
Žalmy 35 / Ps 35
Žalmy 36 / Ps 36
Žalmy 37 / Ps 37
Žalmy 38 / Ps 38
Žalmy 39 / Ps 39
Žalmy 40 / Ps 40
Žalmy 41 / Ps 41
Žalmy 42 / Ps 42
Žalmy 43 / Ps 43
Žalmy 44 / Ps 44
Žalmy 45 / Ps 45
Žalmy 46 / Ps 46
Žalmy 47 / Ps 47
Žalmy 48 / Ps 48
Žalmy 49 / Ps 49
Žalmy 50 / Ps 50
Žalmy 51 / Ps 51
Žalmy 52 / Ps 52
Žalmy 53 / Ps 53
Žalmy 54 / Ps 54
Žalmy 55 / Ps 55
Žalmy 56 / Ps 56
Žalmy 57 / Ps 57
Žalmy 58 / Ps 58
Žalmy 59 / Ps 59
Žalmy 60 / Ps 60
Žalmy 61 / Ps 61
Žalmy 62 / Ps 62
Žalmy 63 / Ps 63
Žalmy 64 / Ps 64
Žalmy 65 / Ps 65
Žalmy 66 / Ps 66
Žalmy 67 / Ps 67
Žalmy 68 / Ps 68
Žalmy 69 / Ps 69
Žalmy 70 / Ps 70
Žalmy 71 / Ps 71
Žalmy 72 / Ps 72
Žalmy 73 / Ps 73
Žalmy 74 / Ps 74
Žalmy 75 / Ps 75
Žalmy 76 / Ps 76
Žalmy 77 / Ps 77
Žalmy 78 / Ps 78
Žalmy 79 / Ps 79
Žalmy 80 / Ps 80
Žalmy 81 / Ps 81
Žalmy 82 / Ps 82
Žalmy 83 / Ps 83
Žalmy 84 / Ps 84
Žalmy 85 / Ps 85
Žalmy 86 / Ps 86
Žalmy 87 / Ps 87
Žalmy 88 / Ps 88
Žalmy 89 / Ps 89
Žalmy 90 / Ps 90
Žalmy 91 / Ps 91
Žalmy 92 / Ps 92
Žalmy 93 / Ps 93
Žalmy 94 / Ps 94
Žalmy 95 / Ps 95
Žalmy 96 / Ps 96
Žalmy 97 / Ps 97
Žalmy 98 / Ps 98
Žalmy 99 / Ps 99
Žalmy 100 / Ps 100
Žalmy 101 / Ps 101
Žalmy 102 / Ps 102
Žalmy 103 / Ps 103
Žalmy 104 / Ps 104
Žalmy 105 / Ps 105
Žalmy 106 / Ps 106
Žalmy 107 / Ps 107
Žalmy 108 / Ps 108
Žalmy 109 / Ps 109
Žalmy 110 / Ps 110
Žalmy 111 / Ps 111
Žalmy 112 / Ps 112
Žalmy 113 / Ps 113
Žalmy 114 / Ps 114
Žalmy 115 / Ps 115
Žalmy 116 / Ps 116
Žalmy 117 / Ps 117
Žalmy 118 / Ps 118
Žalmy 119 / Ps 119
Žalmy 120 / Ps 120
Žalmy 121 / Ps 121
Žalmy 122 / Ps 122
Žalmy 123 / Ps 123
Žalmy 124 / Ps 124
Žalmy 125 / Ps 125
Žalmy 126 / Ps 126
Žalmy 127 / Ps 127
Žalmy 128 / Ps 128
Žalmy 129 / Ps 129
Žalmy 130 / Ps 130
Žalmy 131 / Ps 131
Žalmy 132 / Ps 132
Žalmy 133 / Ps 133
Žalmy 134 / Ps 134
Žalmy 135 / Ps 135
Žalmy 136 / Ps 136
Žalmy 137 / Ps 137
Žalmy 138 / Ps 138
Žalmy 139 / Ps 139
Žalmy 140 / Ps 140
Žalmy 141 / Ps 141
Žalmy 142 / Ps 142
Žalmy 143 / Ps 143
Žalmy 144 / Ps 144
Žalmy 145 / Ps 145
Žalmy 146 / Ps 146
Žalmy 147 / Ps 147
Žalmy 148 / Ps 148
Žalmy 149 / Ps 149
Žalmy 150 / Ps 150