English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 10
1
Lamed Jahve, prečo si tak ďaleko, prečo sa skrývaš v čase súženia?
2
Keď bezbožník spupne prenasleduje chudáka, nech padne do nástrah, ktoré sám pripravil!
3
(Mem) Bezbožník sa chvastá svojimi vášňami a v chamtivosti zlorečí a pohŕda Jahvem,
4
(Nun) namyslene hovorí: "Boh sa nestará: Boha niet", také sú jeho myšlienky.
5
Jeho správanie je vždy pomýlené, o tvoje zákony sa nestará, pohŕda každým, kto mu odporuje.
6
Myslí si: "Mne sa nič nemôže stať, nikdy ma nestihne nešťastie."
7
(Samek) Pe Ústa má plné kliatby, klamu a vyhrážok, jeho jazyk prináša skazu a násilie.
8
Ain Čaká na postriežke za ohradou a zákerne vraždí nevinného.
9
Striehne na nešťastnú obeť, číha v úkryte ako lev v húštine, číha, aby schytil úbožiaka, pochytí ho, zatiahne do siete.
10
(Cade) Prikrčí sa a vyrúti a nešťastníci padajú do jeho drápov.
11
A potom si myslí: "Boh zabúda, zakrýva si tvár, aby nič nevidel."
12
Kof Povstaň, Jahve, Bože, vystri svoju ruku. nezabúdaj na ubiedených!
13
Bože, ako môže bezbožník tebou pohŕdať a myslieť si, že ty na to nedbáš?
14
Reš Veď ty vidíš naše trápenia i žiale, vidíš všetko a berieš do svojich rúk. Tebe sa zveruje úbožiak, ty si oporou sirôt.
15
Šin Zlom silu bezbožníka a zlosyna, potrestaj jeho zločiny až do posledného!
16
Jahve je kráľom na večné veky, pohanské národy zmizli z jeho krajiny.
17
Tav Jahve, ty vyslyšíš túžby ponížených, vzpružuješ ich srdcia, načúvaš pozorne.
18
Hájiš práva sirôt a utláčaných, aby im už nenaháňal strach človek stvorený zo zeme