A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Žalmy 11
Šťastný je človek, čo sa neriadi zásadami bezbožných, po hriešnych cestách nechodieva, ani nevysedáva s bohorúhačmi,
2
ale má záľubu v Jahveho Zákone, o jeho Zákone rozmýšľa dňom i nocou.
3
Preto je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, ktorému lístie nikdy neopadáva; darí sa mu všetko, čo podniká.
4
Inak je to s bezbožníkmi, celkom inak. Sú ako plevy, ktoré vietor rozháňa.
5
Bezbožníci neobstoja na Božom súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.
6
Jahve bedlí nad životnou cestou spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.