A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 6

1
Vtedy Jób odpovedal:
2
Kiež by moju roztrpčenosť položili na váhu a vyvážili ju so všetkým, čo musím pretrpieť!
3
Veru by to prevážilo piesok morí; preto nerozvážne sú moje slová.
4
Veď ma šípy Všemocného zasiahli naplno a jed z nich ducha mi preniká, strašný útok Boží je namierený proti mne.
5
Či híka divý osol, keď má plno trávy, alebo vôl bučí, keď má dosť sena?
6
Či možno jesť nechutné jedlo bez soli alebo nájsť chuť na vaječnom bielku?
7
Čoho som sa nechcel ani dotknúť, to mi je dnes potravou v chorobe.
8
Kiež by sa splnila moja žiadosť, kiež by mi Boh dal, po čom túžim:
9
kiež by ma Boh ráčil rozmliaždiť, kiež by vystrel ruku a zničil ma!
10
Lebo to by mi prinieslo úľavu, jasal by som v hrozných mukách, že som sa nesprotivil rozhodnutiu Najsvätejšieho.
11
Či mám dosť sily vyčkávať? Aký koniec čakať, ak mám byť trpezlivý?
12
Či je moja sila ako sila skaly, či mám telo z bronzu?
13
Ako nájsť pomoc v sebe samom? Veď všetka záchrana odišla ďaleko odo mňa!
14
Priatelia by sa mali zľutovať nad zúfalcom aj vtedy, keď stráca vieru vo Všemocného,
15
ale moji bratia boli zradní ako horský potok, ako riečištia potokov, čo náhle vyschli.
16
Od ľadu sa zdvihnú ich mútne vody, nadmú sa od roztápajúceho snehu,
17
ale v horúčavách opadávajú, až miznú pod žiarou slnka.
18
Pre ne karavány zmenia svoj smer, zájdu do púšte a tam zahynú.
19
Karavány z Temy vyhľadávajú ich vodu, v ne dúfajú kupci zo Sáby.
20
Ale márna bola všetka ich nádej, keď došli k nim, boli sklamaní.
21
Takí ste vy teraz voči mne, videli ste, že hrozne vyzerám, a zľakli ste sa.
22
Či som vám povedal: "Dajte mi niečo, darujte mi niečo zo svojho majetku,
23
vysloboďte ma z rúk nepriateľa, vykúpte ma z moci násilníkov?"
24
Vravte mi otvorene a budem ticho počúvať, ukážte mi, kde som pochybil!
25
Aké tvrdé sú slová spravodlivých, ale čo dokazujú vaše súdenia?
26
Chcete sa priečiť o slovách, osievať výkriky zúfalého človeka?
27
Sirotu chcete napádať, vrhnúť sa na svojho priateľa?
28
Tak teraz, prosím vás, pozrite na mňa, či by som vám luhal do tváre?
29
Zadržte, nebuďte nespravodliví! Zadržte, lebo tu ide o moju nevinu!
30
Či je nepravda na mojich perách, či môj cit nerozozná urážlivé slová?
Jób 6:1
Jób 6:2
Jób 6:3
Jób 6:4
Jób 6:5
Jób 6:6
Jób 6:7
Jób 6:8
Jób 6:9
Jób 6:10
Jób 6:11
Jób 6:12
Jób 6:13
Jób 6:14
Jób 6:15
Jób 6:16
Jób 6:17
Jób 6:18
Jób 6:19
Jób 6:20
Jób 6:21
Jób 6:22
Jób 6:23
Jób 6:24
Jób 6:25
Jób 6:26
Jób 6:27
Jób 6:28
Jób 6:29
Jób 6:30
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42