A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 5

1
Teraz krič, vari ti niekto odpovie? Na ktorého zo svätých sa obrátiš?
2
Doista, hlúpeho zabíja vlastný hnev, blázna ničia jeho vášne.
3
Ja sám som videl bezbožného hlupáka zapúšťať korene, ale náhla kliatba padla na jeho dom,
4
jeho deťom nebolo pomoci, zničili ich na súdoch, nemali zástancu,
5
čo oni nažali, iní hladno pohlcú, silnejší vezme im to z koša dychtiac, smädiac po ich bohatstve.
6
Nie, bieda nevyrastá zo zeme, ani trápenie nepučí z pôdy.
7
Človek sám plodí trápenia, tak ako orly lietajú vozvýš.
8
Z mojej stránky, ja by som sa utiekal k Bohu, svoju vec predložil by som tomu,
9
ktorý koná veľké a nepreskúmateľné diela, nespočítateľné divy.
10
Zemi dáva dažde, zosiela vody na naše polia,
11
aby povýšil pokorených, aby utrápených priviedol k šťastiu;
12
marí úmysly chytrákov, čo začali, nebude mať úspech.
13
Mudrákov chytá do ich chytráckych nástrah, plány zlých obracia na posmech.
14
Za bieleho dňa rútia sa do tmy, na pravé poludnie tápu ako za noci.
15
Chráni bedára pred ich pažravosťou, chudobného pred násilím mocných,
16
takže bedár znovu dostáva nádej a ničomník si musí ústa zatvoriť.
17
Veru, šťastný je človek, ktorého Boh tresce, preto neodvrhuj pokarhanie Všemocného.
18
Lebo i keď raní, aj rany obviaže, ak udrie, vlastnou rukou zahojí.
19
Vyslobodí ťa zo šiestich nešťastí i zo siedmeho: nič zlé ťa nestihne.
20
Počas hladu zachráni ťa od smrti; za vojny pred ostrím meča.
21
Zacloní ťa pred bičom jazyka, nemusíš sa báť vpádu zločincov.
22
Vysmeješ sa násiliu i hladu, nebudeš sa obávať ani divej zveri,
23
budeš mať zmluvu s kamením, by šetrilo tvoje role, a poľná burina ťa nechá na pokoji.
24
Tvoja rodina bude žiť šťastne, keď navštíviš košiar, nájdeš ho celý.
25
Budeš sa dívať, ako sa množí tvoje potomstvo, ako sa rozrastá sťa tráva na poli.
26
V starom veku zostúpiš do hrobu, ako sa v pravý čas vŕšia snopy na mlátenie.
27
Toto všetko sme skúsili: je to pravda! Počúvni a využi to pre svoje dobro. Iba sám trpiaci pozná svoju biedu
Jób 5:1
Jób 5:2
Jób 5:3
Jób 5:4
Jób 5:5
Jób 5:6
Jób 5:7
Jób 5:8
Jób 5:9
Jób 5:10
Jób 5:11
Jób 5:12
Jób 5:13
Jób 5:14
Jób 5:15
Jób 5:16
Jób 5:17
Jób 5:18
Jób 5:19
Jób 5:20
Jób 5:21
Jób 5:22
Jób 5:23
Jób 5:24
Jób 5:25
Jób 5:26
Jób 5:27
Jób 1 / Job 1
Jób 2 / Job 2
Jób 3 / Job 3
Jób 4 / Job 4
Jób 5 / Job 5
Jób 6 / Job 6
Jób 7 / Job 7
Jób 8 / Job 8
Jób 9 / Job 9
Jób 10 / Job 10
Jób 11 / Job 11
Jób 12 / Job 12
Jób 13 / Job 13
Jób 14 / Job 14
Jób 15 / Job 15
Jób 16 / Job 16
Jób 17 / Job 17
Jób 18 / Job 18
Jób 19 / Job 19
Jób 20 / Job 20
Jób 21 / Job 21
Jób 22 / Job 22
Jób 23 / Job 23
Jób 24 / Job 24
Jób 25 / Job 25
Jób 26 / Job 26
Jób 27 / Job 27
Jób 28 / Job 28
Jób 29 / Job 29
Jób 30 / Job 30
Jób 31 / Job 31
Jób 32 / Job 32
Jób 33 / Job 33
Jób 34 / Job 34
Jób 35 / Job 35
Jób 36 / Job 36
Jób 37 / Job 37
Jób 38 / Job 38
Jób 39 / Job 39
Jób 40 / Job 40
Jób 41 / Job 41
Jób 42 / Job 42