A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jób 5

1
Teraz krič, vari ti niekto odpovie? Na ktorého zo svätých sa obrátiš?
2
Doista, hlúpeho zabíja vlastný hnev, blázna ničia jeho vášne.
3
Ja sám som videl bezbožného hlupáka zapúšťať korene, ale náhla kliatba padla na jeho dom,
4
jeho deťom nebolo pomoci, zničili ich na súdoch, nemali zástancu,
5
čo oni nažali, iní hladno pohlcú, silnejší vezme im to z koša dychtiac, smädiac po ich bohatstve.
6
Nie, bieda nevyrastá zo zeme, ani trápenie nepučí z pôdy.
7
Človek sám plodí trápenia, tak ako orly lietajú vozvýš.
8
Z mojej stránky, ja by som sa utiekal k Bohu, svoju vec predložil by som tomu,
9
ktorý koná veľké a nepreskúmateľné diela, nespočítateľné divy.
10
Zemi dáva dažde, zosiela vody na naše polia,
11
aby povýšil pokorených, aby utrápených priviedol k šťastiu;
12
marí úmysly chytrákov, čo začali, nebude mať úspech.
13
Mudrákov chytá do ich chytráckych nástrah, plány zlých obracia na posmech.
14
Za bieleho dňa rútia sa do tmy, na pravé poludnie tápu ako za noci.
15
Chráni bedára pred ich pažravosťou, chudobného pred násilím mocných,
16
takže bedár znovu dostáva nádej a ničomník si musí ústa zatvoriť.
17
Veru, šťastný je človek, ktorého Boh tresce, preto neodvrhuj pokarhanie Všemocného.
18
Lebo i keď raní, aj rany obviaže, ak udrie, vlastnou rukou zahojí.
19
Vyslobodí ťa zo šiestich nešťastí i zo siedmeho: nič zlé ťa nestihne.
20
Počas hladu zachráni ťa od smrti; za vojny pred ostrím meča.
21
Zacloní ťa pred bičom jazyka, nemusíš sa báť vpádu zločincov.
22
Vysmeješ sa násiliu i hladu, nebudeš sa obávať ani divej zveri,
23
budeš mať zmluvu s kamením, by šetrilo tvoje role, a poľná burina ťa nechá na pokoji.
24
Tvoja rodina bude žiť šťastne, keď navštíviš košiar, nájdeš ho celý.
25
Budeš sa dívať, ako sa množí tvoje potomstvo, ako sa rozrastá sťa tráva na poli.
26
V starom veku zostúpiš do hrobu, ako sa v pravý čas vŕšia snopy na mlátenie.
27
Toto všetko sme skúsili: je to pravda! Počúvni a využi to pre svoje dobro. Iba sám trpiaci pozná svoju biedu
Jób 5:1
Jób 5:2
Jób 5:3
Jób 5:4
Jób 5:5
Jób 5:6
Jób 5:7
Jób 5:8
Jób 5:9
Jób 5:10
Jób 5:11
Jób 5:12
Jób 5:13
Jób 5:14
Jób 5:15
Jób 5:16
Jób 5:17
Jób 5:18
Jób 5:19
Jób 5:20
Jób 5:21
Jób 5:22
Jób 5:23
Jób 5:24
Jób 5:25
Jób 5:26
Jób 5:27
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42